พริม พริมา พันธุ์เจริญ

นักแสดง
  • นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร SCA Superstar Academy
  • ละครท่านชายกำมะลอ
  • ละครดอกไม้ใต้เมฆ
  • ละครบ้านนี้ผี(ไม่)ปอบ
  • ละครลูกสาวพ่อมด
  • ละครผู้ดีอีสาน