มะปราง วิรากานต์ เสณีตันติกุล

นักแสดงช่อง3
  • นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร SCA Superstar Academy
  • ละครนางทาส
  • ละครเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ
  • ละครตามรักคืนใจ
  • ละครผู้กองยอดรัก
  • ละครแก้วตาหวานใจ
  • ละครเสื้อสีฝุ่น
  • ละครเพลิงฉิมพลี