มิว ลักษณ์นารา เปี้ยทา

นักแสดงช่อง3
  • นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร SCA Superstar Academy
  • ละครบุรำปรัมปรา
  • ละครปาฏิหาริย์รักข้ามขอบฟ้า
  • ละครครีบนี้หัวใจมีเธอ
  • ละครสาปพระเพ็ง
  • ละครรักนี้หัวใจมีครีบ
  • ละครวนาลี