สุรศักดิ์ สุวรรณวงษ์

ม่อน
  •  นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการแสดง เอกการแสดงโทรทัศน์และภาพยนตร์
  • เดินแบบ เสื้อผ้า แบรนด์ Amoer
  • แสดงละครเวที
  • เล่นMV เพลง น้องแอบรักรุ่นพี่