ดิว อริสรา ทองบริสุทธิ์

นักแสดง
  • นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร SCA Superstar Academy
  • ละครคงกระพันนารี
  • ละครทางผ่านกามเทพ
  • ละครกลกิโมโน
  • ละครเงาใจ
  • ละครชิงรักหักสวาท
  • ละครรักต้องอุ้ม
  • ละครอันโกะ กลรักสตรอว์เบอร์รี่