วิว

มิสไทยแลนด์เวิร์ล
  • นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรี เอกขับร้อง
  • มิสไทยแลนด์เวิร์ล ปี 2552
  • นักกีฬาเทควันโดหญิงทีมชาติไทย
  • รองอันดับ 2 มิสมอเตอร์โชว์แปซิฟิก ปี 2008
  • รองอันดับ 1 Miss Photo Hi tech 2009