แต้ว ณฐพร เตมีรักษ์

นักแสดงช่อง3
  • นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร SCA Superstar Academy
  • นาคี
  • ละครแรด (เลือดมังกร)
  • ละครลมซ่อนรัก
  • ละครรอยฝันตะวันเดือด
  • ละครรอยรักหักเหลี่ยมตะวัน
  • ละครเวียงร้อยดาว
  • ละครคุณชายรณพีร์