โบว์ ธัญญะสุภางค์ จิรปรีชานนท์

นักแสดง
  •  นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร SCA Superstar Academy
  • ละครรอยรักแรงแค้น
  • ละครกุหลาบเล่นไฟ
  • ละคร7 มงกุฎ
  • ละครสุภาพบุรุษลูกผู้ชาย
  • ละครยมบาลเจ้าขา
  • ละครไฟหวน