โบ เบญจวรรณ อาร์ตเนอร์

นักแสดงช่อง3
  • นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร SCA Superstar Academy
  • ละครมือปราบสายเดี่ยว
  • ละครกระสือมหานคร
  • ละครเพลิงฉิมพลี
  • ละครรถไฟ เรือเมล์ ลิเก กองถ่าย
  • ละครคิวบิก
  • ละครสามีตีตรา
  • ละครลูกหนี้ที่รัก