โม มณีรัตน์ สาลีงาม

นักแสดงสมทบ
  •  นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรี เอกขับร้อง
  • 50 วง HOT WAVE 16
  • ผลงานเพลงโคเวอร์ เพลง Hair sad
  • นักแสดงสมทบ เรื่อง พราว ช่อง7
  • นักแสดงสมทบ ภาพยนตร์ เรื่อง ฉลุย ตะลุยเกาหลี
  • นักแสดงสมทบซีรีส์  Love at first bite