ไมค์ ภัทรเดช สงวนความดี

นักแสดงช่อง7
  • นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร SCA Superstar Academy
  • บัลลังก์หงส์
  • ละครโนราห์
  • ละครอตีตา
  • ละครรอยรักแรงแค้น
  • ละครใยกัลยา
  • ละครคมพยาบาท
  • ละครยมบาลเจ้าขา