เอก

KPN
  • นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรี เอกกีต้าร์(โทขับร้อง)
  • แข่งขัน KPN Award ครั้งที่ 24