ครูกาน Skykick Ranger

กานต์ บุณยเกียรติ
  •  จบการศึกษาปริญญาตรีจาก Australia insitute of music Major : Jazz studies
  • จบการศึกษาปริญญาโทจาก Major Jazz studies มหาวิทยาลัยรังสิต
  • ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป บริษัท Musicland Piano International
  • ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน ศิลปินวง Voka Band ตำแหน่งมือเบส
  • ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน ศิลปินวง Skykick Ranger ตำแหน่งมือเบส