ครูคราม

นาย อรรถพงศ์ น้อยด้วง
  • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาดนตรีสากล(Drum) มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  • ได้รับรางวัล ชนะเลิศ HongKong Drum line /HongKong
  • ได้รับรางวัล เหรียญทอง Drum line /BKK