ครูนัท

ศิระเชษฐ์ บูลกุล
  • จบการศึกษาปริญญาตรี เอกดนตรีสากล Violin มหาวิทยาลัยรังสิต
  • อาจารย์พิเศษ วงเครื่องสาย ที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
  • ครูพิเศษ ไวโอลิ เปียนโน ร้องเพลง ที่ forte music school
  • หัวหน้างานครูดนตรีฝ่ายประถมศึกษา / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสอนไวโอลินและเปียนโน
  • อาจารย์พิเศษ สอนไวโอลิน เปียนโน โรงเรียนฐานปัญญา
  • อาจารย์สอนไวโอลิน ที่ เคพีเอ็น สาขาเย็นอากาศ
  • อาจารย์สอนไวโอลินโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรังสิต
  • อาจารย์สอนไวโอลิน เปียนโน สถาบัน echo music school
  • อาจารย์สอนไวโอลิน เปียนโน สถาบัน MIFA สาขา บางนา