ครูบิ๊ก กวีวัธน์ เทวกุล

กวีวัธน์ เทวกุล
 • จบการศึกษา ปริญญาโท (นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต) สาขาการบริหารธุรกิจบันเทิงและการผลิต คณะนิเทศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • จบการศึกษา ปริญญาตรี (นิเทศศาสตร์บัณฑิต) สาขาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • หัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดง วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA มหาวิทยาลัยสยาม
 • อาจารย์ประจำหลักสูตร คณะนิเทศศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • อาจารย์พิเศษ และวิทยากรให้กับสถาบันการศึกษา หน่วยงานและองกรค์ต่างๆ
 • Acting Coach ให้กับศิลปินดารา
 • Show Director เพื่อกิจกรรมทางการตลาด(Event) มากกว่า 7 ปี อาทิ การแสดงพิธีเปิดคอนเสิร์ตแฟนทีวี 5 ปี 5 ให้ (แกรมมี่โกลด์)
 • ผู้ฝึกสอนการแสดงให้กับมิสไทยแลนด์เวิลด์
 • Creative รายการโทรทัศน์ บริษัท เฮลิโคเนีย เอชกรุ๊ป จำกัด
 • ทีมที่ปรึกษาด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กร
 • Producer / Director ให้กับการแสดงต่างๆ อาทิ ละครเพลง รักที่สุด สุดที่รัก เดอะมิวสิคัล ละครเวทีไดโนป่วนก๊วนหรรษา
 • นักแสดงประจำโรงละครสยามนิรมิต
 • นักแสดงละครเวที
 • นักแสดงหุ่นคน (คณะวายังโอรัง)
 • ได้มีโอกาสแสดงถวายพระบรมวงศานุวงศ์ถึง 4 ครั้ง
 • มีผลงานเผยแพร่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • เต้นแบ็คอัพให้กับศิลปิน