ครูบู

ปริญญา ปานนพภา
  • การศึกษาปริญญาโท : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มานุษยดุริยางควิทยา)
  • ประสบการณ์สอนกว่า 11 ปี
  • พ.ศ. 2554 ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด KPN Music Competition 2011 (Woodwind ชั้นกลาง)
    พ.ศ. 2555 ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด KPN Music Competition 2012 (Woodwind ชั้นต้น ; ใบประกาศหายช่วงย้ายบ้าน)
  • พ.ศ. 2556 ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชมเชยการประกวด KPN Music Competition 2013 (Woodwind ชั้นต้น และชั้นกลาง)
  • พ.ศ. 2557 ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับคะแนนปฏิบัติสูงสุด