ครูป๊อป

ชัยพร พวงมาลี
 • เกียรตินิยมอันดับ 1 ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
 • Voice and Piano Accompaniment โดย Prof. Fraz Lukasovsky (tenor) และ
  Mr. Isvan Bonyhadi(piano) จาก เวียนนา ณ วิทยาลัย ดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล
 • Voice Master Class โดย Prof. Mario Antonio Diaz จาก มหาวิทยาลัย Mozarteum
  ในประเทศออสเตรีย ณ วิทยาลัย ดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล
 • ครูสอนวิชา Voice ในสถาบันดนตรีต่างๆ กว่า 6 ปี
 • โครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล MCGP Seacon Square (Srinakarin) 2015-Now
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในการแข่งขัน “His Majesty King’s music contest” ประเภทวงดนตรี ร.ร. สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า (2549)
 • Bronze price in junior division for “The 5th Bangkok Opera Singing Competition”
 • เข้ารอบรองชนะเลิศ ในการประกวด Settrade เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15
 • นักร้องประจำ Bangkok Grand Opera (Thailand)
 • นักร้องประจำ Opera Siam Young Soloist Program 2016 Season
 • นักร้องประจำ Mahidol Pop Orchestra (2013)