ครูป๊อปป๊อป ศฤนห์ บุญช่วย

ศฤนห์ บุญช่วย
 • จบการศึกษาปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Voice Classic)
 • เข้ารับการ Master Class จาก
  อาจารย์ดุษฎี พนมยงค์
  อาจารย์กิตตินันท์ ชินสำราญ
  อาจารย์ณัฐพร ธรรมาธิ
 • ประสบการณ์สอนวิชาขับร้องและเปียโนมากกว่า 8 ปี
 • อาจารย์พิเศษ วิชาซอลเฟจจิโอและการขับร้อง (Solfeggio and Vocal Training) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 • อาจารย์พิเศษ วิชาปฏิบัติขับร้องเพลง คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • เทรนเนอร์ รายการ Z-POP Dream Thailand Audition 2019
 • ขับร้อง “เพลงบ่วงสไบ” ประกอบละครเรื่องบ่วงสไบ ทางไทยทีวีช่อง 7