ครูฝ้าย ธนัชนัญญ์ สกุลตระการเพชร

ธนัชนัญญ์ สกุลตระการเพชร
  • จบการศึกษาปริญญาตรี เอกดนตรีสากล สาขาขับร้อง มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  • ประสบการณ์สอนขับร้อง นานกว่า 24 ปี
  • ชนะเลิศการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ศูนย์วัฒนธรรม
  • ตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
  • ตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกวดโฟลกซอง