ครูพอล

เชาวฤทธิ์ วงษา
  • Siam University International College
  • ถูกคัดเลือกไปเทรนเต้นที่ Def Dance Skool ณ กรุงไซล ประเทศเกาหลี (โรงเรียนสอนเต้นอันดับต้นๆของเอเชีย)
  • Dancer ให้ค่ายเพลง Klung Music Ent. และเติร์ด ภาสกร
  • Back up รายการ Teen Superstar ช่อง9
  • Concert รวมศิลปินเกาหลี MBC Korean Music Wave in Bangkok,Back up ให้ศิลปินเกาหลี วง After School และ วง Norazo