ครูมด Beatboyz Bangkok

นาย ศุภสิทธิ์ พูลภิญโญ
  • การศึกษาปริญญาตรี ดุริยางค์ศาสตร์ ดนตรี Jazz มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • การศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจบันเทิง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • ศิลปินนักร้องนำวง Beatboyz Bangkok
  • ได้รับรางวัลสีสัน อะวอร์ดส์ ครั้งที่ 29 สาขาการบันทึกเสียงยอดเยี่ยม จากเพลง “มนุษย์เมือง” ของ Beatboyz Bangkok
  • นักแต่งเพลง , โปรดิวเซอร์ , นักดนตรี วงทโมนแบนด์ สังกัด Sony Music
  • ศิลปินวง Kai Jo Brother RS Promotion
  • โปรดิวเซอร์ , ดูแลศิลปิน วงสามเสนเลเซอร์ สังกัด Music in park