ครูมะปราง Jofax

นวพรรณ อังอินสมบัติ
  •  จบการศึกษาปริญญาตรี คณะดุริยางคศาสตร์ สาขา Jazz  มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • เป็นสมาชิก เล่นเครื่องดนตรี Saxophone ให้กับวง ทีโบน
  • เป็นนักร้องนำ และเล่นเครื่องดนตรี Saxophone ในผลงานเพลงอัลบั้ม Jofax, Grammy
  • เป็นครูสอนร้องเพลง ในรายการ Teen Superstar Season 1