ครูมุ้ย ไกรสิงห์ เสือส่าน

ไกรสิงห์ เสือส่าน
  •  จบการศึกษาปริญญาตรี Performing Arts Society of Canada Institute
  • ประสบการณ์สอนร้องเพลง  18  ปี
  • เป็นอาจารย์สอน เบล Girly Berry