ครูส้ม

สโรชา เบ้าไธสง
  • จบการศึกษาปริญญาตรีเอกดนตรีสากล แขนงวิชาเทโนโลยีดนตรีเครื่องมือเอกไวโอลีน เครื่องมือโทเปียโน มหาวิทยาราชภัฎบ้านสมเ็จเจ้าพระยา
  • ส่งนักเรียนเข้าประกวด งาน KPN Music Competition 2556 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
  • ประสบการณ์การสอนไวโอลีนกว่า 8 ปี