ครูออฟ

ประลองพล พวงสอาด
  • จบการศึกษา ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( Graphic Design )
  • จบ Audio Engineer from SAE Institute of technology New York ปี 2001
  • Marketing Manager บริษัท Loxley