ครูฮั๊ว เนตรวรัตน์ ทิพย์โยดม

เนตรวรัตน์ ทิพย์โยดม
  • จบการศึกษาปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ศึกษาด้านดนตรีจาก Mother Marie Xavier Pirc. Grade 1-8
  • ศึกษาด้านดนตรีจาก Br. Bennette Lerner ในระดับ High Performance
  • ศึกษาด้านดนตรีจาก Dr. Eric Hick
  • ผ่านการอบรมการสอนเปียโนเด็กเล็ก Music for Little Mozart
  • ประสบการณ์ในการสอนเปียโน 23 ปีที่โรงเรียนดนตรีสยามกลการ และ โรงเรียนจินตการดนตรี