ครูเตย

สุวดี จิวไพโรจน์กิจ
  • จบการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA (Superstar College of Arts) มหาวิทยาลัยสยาม
  • ประกวดรายการ Master Key เวทีแจ้งเกิด ช่อง 3
  • รางวัลชนะเลิศ 2 ปีซ้อน รายการ “Singing Star Contest”