ครูแอ๊คชั่น

ปริญญา รวยพงศ์
  • จบการศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  • ประสบการณ์ในการสอนกลอง 1 ปี
  • เป็นนักดนตรีวงโยทวาทิตของกรมพละ