การจัดการความรู้ (KM)

รายงานการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2564

 

การจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน

การจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน : หลักสูตรพัฒนาศิลปิน โดย อาจารย์ศุภสิทธิ์ พูลภิญโญ

https://drive.google.com/drive/folders/1vrE9I2h5esuWsD26ugXmmVzo5ytbZpjt?usp=sharing

การจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน : Basic Piano โดย อาจารย์นันทวุฒิ เสนางค์นารถ

https://drive.google.com/drive/folders/1bDNEaiD8XLjiHMJErXMBlwVstKm_aYWd?usp=sharing

การจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน : Music Technology โดย อาจารย์ธีระ ทรัพย์เพลง

https://drive.google.com/drive/folders/1E2QgWU7x9afOt9cLlBzlEc3EgGEKkkrt?usp=sharing

การจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน : Voice เรียนร้องเพลงกับครูกุ้งนาง (นักศึกษาชาย)  โดย อาจารย์นัทธมน  กนกกาญจนา

https://drive.google.com/drive/folders/1Bp06aIJbwk6PPHc5gfm1FIHfuhFEeCOy?usp=sharing

การจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน : Voice เรียนร้องเพลงกับครูกุ้งนาง (นักศึกษาหญิง)  โดย อาจารย์นัทธมน  กนกกาญจนา

https://drive.google.com/drive/folders/1Vqzc4KU1rjRI3LXbCWZ9kkBE1hqX3U6f?usp=sharing

การจัดการความรู้ ด้านการวิจัย

ผลงานเพลง “เลสโกหวานน้อย (Let’s Go Let’s Surf)” ของอาจารย์ศุภสิทธิ์ พูลภิญโญ

ในนามศิลปิน มดยักษ์ บีชบอย Modyak Beachboyz ft.Donky

เผยแพร่ผ่านช่องทาง YouTube ที่ https://youtu.be/tokCUTgP0qQ
ผลงานเพลง “ฟีลแฟนได้ไหม” ของอาจารย์ศุภสิทธิ์ พูลภิญโญ

ในนามศิลปิน มดยักษ์ บีชบอย Modyak Beachboyz

เผยแพร่ผ่านช่องทาง YouTube ที่ https://youtu.be/2YXouPEfgwk