หลักสูตรเทคโนโลยีดนตรี (Music Technology Program) ของ Superstar Academy เป็นหลักสูตรเร่งรัดที่ออกแบบมาพิเศษเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะพื้นฐานรอบด้านที่เกี่ยวกับการผลิตดนตรี ตั้งแต่การใช้อุปกรณ์ต่างๆ การแต่งเพลงทั้งเนื้อร้องและทำนอง การเรียบเรียงดนตรี การบันทึกเสียง การ Mix เสียง และการทำ Master เพลง เพื่อให้นักเรียนสามารถทำเพลงของตนเองเพื่อเป็นศิลปิน โดยสามารถศึกษาจบได้ภายในระยะเวลา 6 เดือน นักเรียนจะได้เรียนรู้จากครูที่มีประสบการณ์ระดับมืออาชีพในวงการดนตรีและอาจารย์มหาวิทยาลัยชั้นนำ นักเรียนจะได้ฝึกใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในห้อง Computer Lab ที่ทันสมัยและห้องบันทึกเสียงระดับมาตรฐานเทียบเท่าสหรัฐอเมริกา และฝึกการใช้ Software การแต่งเพลง เรียบเรียง และบันทึกเสียงที่ใช้แพร่หลายในวงการมืออาชีพระดับโลกอย่าง Logic Studio และ Pro Tools นอกจากนี้ในระหว่างการเรียนนักเรียนจะมีชั่วโมงสำหรับทำ Lab เพื่อทำ Project ต่างๆ ตลอดหลักสูตรซึ่งจะฝึกให้นักเรียนสามารถผลิตผลงานเพลงได้ด้วยตนเองอย่างสมบูรณ์ทั้งแบบทำเพลงเองที่บ้านหรือการใช้ Studio แบบมืออาชีพ

THIS PROGRAM IS FOR …

หลักสูตรเทคโนโลยีดนตรี (Music Technology Program) ของ Superstar Academy เป็นหลักสูตรเร่งรัดที่ออกแบบมาพิเศษเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะพื้นฐานรอบด้านที่เกี่ยวกับการผลิตดนตรี ตั้งแต่การใช้อุปกรณ์ต่างๆ การแต่งเพลงทั้งเนื้อร้องและทำนอง การเรียบเรียงดนตรี การบันทึกเสียง การ Mix เสียง และการทำ Master เพลง เพื่อให้นักเรียนสามารถทำเพลงของตนเองเพื่อเป็นศิลปิน โดยสามารถศึกษาจบได้ภายในระยะเวลา 6 เดือน นักเรียนจะได้เรียนรู้จากครูที่มีประสบการณ์ระดับมืออาชีพในวงการดนตรีและอาจารย์มหาวิทยาลัยชั้นนำ นักเรียนจะได้ฝึกใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในห้อง Computer Lab ที่ทันสมัยและห้องบันทึกเสียงระดับมาตรฐานเทียบเท่าสหรัฐอเมริกา และฝึกการใช้ Software การแต่งเพลง เรียบเรียง และบันทึกเสียงที่ใช้แพร่หลายในวงการมืออาชีพระดับโลกอย่าง Logic Studio และ Pro Tools นอกจากนี้ในระหว่างการเรียนนักเรียนจะมีชั่วโมงสำหรับทำ Lab เพื่อทำ Project ต่างๆ ตลอดหลักสูตรซึ่งจะฝึกให้นักเรียนสามารถผลิตผลงานเพลงได้ด้วยตนเองอย่างสมบูรณ์ทั้งแบบทำเพลงเองที่บ้านหรือการใช้ Studio แบบมืออาชีพ

วิชาต่างๆ ในหลักสูตร MUSIC TECHNOLOGY

 1. Intro to Music Production & Songwriting
  นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาพรวม ขั้นตอนต่างๆ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตดนตรี นักเรียนจะได้เริ่มผลิตดนตรีหรือทำเพลงของตนเองในขั้นตอนแรกนั่นคือการแต่งเพลง (Songwriting) ซึ่งรวมไปถึงการเรียนรู้โครงสร้างของเพลงชนิดต่างๆ การแต่งเนื้อร้อง และการแต่งทำนองเพลง นักเรียนจะต้องแต่งเพลงของตนเองเพื่อส่งเป็น Project จบของวิชานี้ซึ่งเพลงนี้นักเรียนก็สามารถนำไปใช้ในการผลิตเพลงขั้นต่อไปในวิชาเรียนต่อไปได้อีกด้วย
 2. Logic Studio & Music Arrangement
  นักเรียนจะได้เรียนรู้ขั้นตอนและหลักการในการเรียบเรียงดนตรี และได้ทดลองเรียบเรียงดนตรีของตนเองหรือเพลงที่ตนเองเลือก โดยนักเรียนจะเรียนการใช้โปรแกรม Logic Studio ซึ่งเป็น โปรแกรมผลิตดนตรีซึ่งใช้กันแพร่หลายในวงการมืออาชีพทั่วโลก นักเรียนจะต้องเรียบเรียงเพลงของตนเองด้วยโปรแกรม Logic Studio เพื่อส่งเป็น Project จบของวิชานี้ซึ่งเพลงนี้นักเรียนก็สามารถนำไปใช้ในการบันทึกเสียงซึ่งเป็นขั้นต่อไปในกระบวนการผลิตดนตรี
 3. Recording
  นักเรียนจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของการบันทึกเสียง เรียนรู้เทคนิคการใช้อุปกรณ์ในห้องบันทึกเสียง และไมโครโฟนชนิดต่างๆ ที่ในการบันทึกเสียงเครื่องดนตรีแต่ละชนิด นักเรียนจะต้องทำ Project การบันทึกเสียงเพลงของตนเองโดยการเชิญนักดนตรีมาบันทึกเสียงสดในห้องบันทึกเสียง ซึ่งเพลงที่บันทึกเสียงนี้สามารถนำไปใช้ในการ Mix เสียง เพื่อทำเพลงในขั้นตอนต่อไปของการผลิตดนตรี
 4. Pro Tools & Mixing
  นักเรียนจะได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม Pro Tools ซึ่งเป็นโปรแกรมผลิตดนตรีที่ใช้ในการบันทึกเสียง และ Mix เสียงซึ่งใช้ในทุกๆ Studio ระดับมืออาชีพทั่วโลก โดยนักเรียนจะนำผลงานที่ตนเองบันทึกเสียงไว้มาทดลอง Mix (ผสมเสียง) เพื่อทำเพลงของตนเองซึ่งจะเป็น Project จบของวิชา นอกจากนี้นักเรียนยังจะได้เรียนรู้เทคนิคการ Master เพลงเบื้องต้น ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการผลิตดนตรีอีกด้วย