หลักสูตรการเรียนไวโอลิน (Violin) เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 4 ขวบขึ้นไป มีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับพื้นฐานขึ้นไป เน้นให้ผู้เรียนจับ และเล่นไวโอลินอย่างถูกต้อง ฝึกทักษะการอ่านโน้ต การฟัง การนับจังหวะ บันไดเสียง และการอ่านโน้ตดนตรีสากล เพื่มทักษะทางการปฏิบัติไวโอลินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และให้นักเรียนได้เรียนรู้บทเพลงในรูปแบบที่หลากหลาย

สำหรับเด็กเล็ก มีรูปแบบการเรียนการสอนจะเป็นแบบ Child Center และCustomized Education เพื่อให้เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรู้ของเด็ก

นักเรียนสามารถขอสอบเทียบวัดระดับความสามารถทางไวโอลิน กับ ABRSM หรือ Trinity Guildhall ได้ตามความสมัครใจ โดยครูจะพิจารณาให้ว่า จะต้องสอบเกรดใด แนะนำสถานที่สอบ

การเรียนไวโอลิน ผู้เรียนจะได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์จากครูผู้สอนซึ่งเป็นครูศิลปินหรือครูผู้ฝึกสอนศิลปิน ซึ่งมากประสบการณ์ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ เป็นนักไวโอลินระดับมืออาชีพโดยตรง ผู้เรียนจะได้รับการฝึกฝนเทคนิค การควบคุมคันชัก(Bow)ในมือขวา การวางนิ้วมือซ้ายลงบนFingerboardและการฝึกให้นิ้วมือซ้ายขวาจดจำตำแหน่งของเสียงที่ถูกต้อง การนับจังหวะ และท่าทางที่เป็นธรรมชาติ ไม่เกร็ง การฝึกทักษะการแสดงบนเวที

การเรียนวิชาไวโอลินนั้นจะช่วยเสิรมสร้างความมั่นใจในตนเอง มีความกล้าแสดงออก มีสมาธิมากขึ้น มีทักษะการเข้าสังคมดีขึ้น มีความคิดสร้างสรรค์ มีความจำที่ดีขึ้น ผ่อนคลาย การฝึก Ear Training หรือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

รายละเอียดการเรียน

ระยะเวลาในการเรียน หมายถึง ระยะเวลาในการเรียนของคอร์สเรียนต่างๆ ดังนี้ (ระยะเวลาเรียน 1 คาบ คือ 50 นาที)

  • คอร์สเรียน 12 คาบเรียน มีระยะเวลาในการเรียนมากที่สุดไม่เกิน 14 สัปดาห์ทำการ นับจากวันแรกที่เริ่มเรียน (เผื่อเวลาให้นักเรียนลาได้ไม่เกิน 2 สัปดาห์)
  • คอร์สเรียน 36 คาบเรียน มีระยะเวลาในการเรียนมากที่สุดไม่เกิน 42 สัปดาห์ทำการ นับจากวันแรกที่เริ่มเรียน (เผื่อเวลาให้นักเรียนลาได้ไม่เกิน 6 สัปดาห์)
  • คอร์สเรียน 48 คาบเรียน มีระยะเวลาในการเรียนมากที่สุดไม่เกิน 56 สัปดาห์ทำการ นับจากวันแรกที่เริ่มเรียน (เผื่อเวลาให้นักเรียนลาได้ไม่เกิน 8 สัปดาห์)
  • เป็นการเรียนเดี่ยว ตัวต่อตัวกับครูผู้สอน
  • เรียนครั้งละ 1 คาบ หรือมากกว่า/สัปดาห์
  • ขึ้นโชว์บนเวทีในโรงเรียนทุก12 สัปดาห์ (Show Case) หรือ มากกว่า
  • ขึ้นโชว์บนเวทีนอกสถานที่ในงาน Superstars Mini concert จัดขึ้นทุก3เดือน
  • ขึ้นโชว์บนเวทีใหญ่ในงาน Superstar Grand Concert ที่โรงละครอักษรา คิงเพาเวอร์จัดขึ้นทุกปี
  • ได้เข้าห้องอัดบันทึกเสียงทั้งก่อนและหลังเรียนจบ
  • ได้โอกาสออดิชั่น และการแคสงานจากค่ายพันธมิตรบันเทิงไทยและต่างประเทศ