ถ้า . . คุณ

หรือ . . ลูกหลาน

อยากเข้าวงการบันเทิง

เพื่อเป็น

ศิลปินในประเทศ

และ

ศิลปินอินเตอร์

ต้องเรียนที่

SCA

เรียนที่นี่

เท่ากับได้เข้าวงการไปแล้วครึ่งตัว

อีกครึ่งตัว

อยู่ที่

พรสวรรค์ และ พรแสวง

เพราะ

วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง

Superstar College of Art

ได้ผลิตศิลปินเข้าสู่วงการบันเทิงมาแล้วมากมาย

เป็นเวลานับสิบปี

เรามีเครือข่ายงานในวงการบันเทิงทุกด้าน

ทั้งงานเบื้องหน้าและงานเบื้องหลัง

ที่รอคุณและลูกหลานของคุณอยู่

เรียนจบแล้วยังได้รับวุฒิการศึกษา

มัธยมปลาย ปวช ปวส ปริญญาตรี

และประกาศนียบัตรรับรองความเป็นมืออาชีพ

ว่าได้ผ่านการเรียนโดยการปฏิบัติงานจริง

สอนโดย

ครูผู้สอนมืออาชีพที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิง

กว่า 100 ท่าน

สถานที่เรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนทันสมัย

ที่ศิลปินในวงการได้ใช้ผลิตงานจริงในวงการ

อยากเป็น

Superstar

ต้องเรียนกับ

Superstar

SCA ที่เดียวเท่านั้น

ที่สร้างฝันของคุณให้เป็นจริง