หลิน มาสเตอร์คีย์

มาสเตอร์คีย์
  • นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรี เอกขับร้อง
  • เข้าประกวดรายการมาสเตอร์คีย์ เวทีแจ้งเกิด