เจเจ ภาสพงษ์ คุณกำจร

The Star 11
  • นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรี เอกขับร้อง
  • The Star 11
  • หาคู่ Duet