ครูกิม วริษฐ์ กลั่นคุ้ม

วริษฐ์ กลั่นคุ้ม
  • จบการศึกษาปริญญาตรี เอกประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
  • ประสบการณ์สอนด้านการแสดงมากกว่า 5 ปี
  • หัวหน้าครูสอน Acting MC Personality
  • เป็น Acting coach ภาพยนตร์เรื่อง เค้าเรียกผมว่าความรักฃ
  • เป็น Acting coach ให้กับ แพนเค้ก เรื่องทวิภพ
  • ร่วมแสดงละครเวที เช่น ฟ้าจรดทราย, บัลลังก์เมฆ, สู่ฝันอันยิ่งใหญ่