ครูจอนห์นี่

นาย วีรภัทร เทียนชยาภา

จบการศึกษา

  • การศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะนิเทศศาสตร์

ผลงานและประสบการณ์ทางด้านดนตรี

  • Hip Hop International Thailand 2017 ได้ที่ 3 รุ่น Mega Crew
  • Hip Hop International Thailand 2018 ได้ที่ 1 รุ่น Mega Crew
  • Hip Hop International Thailand 2019 ได้ที่ 1 รุ่น Mega Crew
  • Hip Hop International Thailand 2019 ตัวแทนประเทศไทย เข้าแข่งขันที่ Arizona ที่สหรัฐอเมริกา ได้อันดับที่ 19 จาก 50 ประเทศทั่วโลก