ครูนิว กันตภณ ตันแต้มดี

นาย กันตภณ ตันแต้มดี

จบการศึกษา

 • ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ปริญญาโท ศิลปะการแสดงศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผลงานและประสบการณ์การแสดง

 • ประสบการณ์การสอนกว่า 5 ปี
 • ถ่ายละครช่อง ONE : ฉากเต้นรำ
 • ถ่ายรายการ : The Mask Singer 3
 • ได้มีโอกาสเป็นนักแสดง แก้วหน้าม้า The Fution Ballet 2014
 • ได้เข้าร่วมแสดงเปิดโครงการ 1 วัน 1 ความดี ถวายพ่อหลวง 2558
 • ได้มีส่วนร่วมในการแข่งขัน ดาวรุ่ง ลูกทุ่งนเรศวร 7 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
 • ได้มีส่วนร่วมในการเข้าถ่ายทำรายการ Thailand Dance Now
 • ได้เข้าร่วมการแข่งขัน To Be Number One Dance
 • ได้เข้าร่วมเป็นนักกีฬาลีลาศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่ปี 2557 – 2559