ครูพลอย

นางสาว สุปิณญา ทองหงส์

จบการศึกษา

  • การศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล อินเตอร์เนชั่นแนล
  • Post Graduate Diploma University of Waikato , New Zealand Music Theatre

ผลงานทางด้านดนตรี

  • รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รายการประกวด Star Maker 2009
  • รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รายการประกวด KPN Award 2013
  • Opera Showcase L’elisir d’amore (The Elixir of Love) , Juniper Passion , DIE FLEDERMAUS Johann Strauss II , Madame Butterfly , June 9 , 2018
  • Performance representative Museum Concert May 31 , July 26 , August 10 , September 20 , 2018
  • Carnival of Music – Feature L’eslisir d’amore , Violet , Juniper Passion , November 3 , 2018
  • “Revue” Music Theatre Showcase , includes My Fair Lady , The Hunchback of Notre Dame , Violet , Throughly Moder Mille , Merrily We Roll Along , September 15 – 16 , 2018