ครูพู่กัน ณัชพล ชูสกุล

นาย ณัชพล ชูสกุล

จบการศึกษา

  • การศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะดุริยางคศาสตร์
  • การศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรังสิต คณะดุริยางคศาสตร์

ผลงานทางด้านดนตรี

  • ชนะเลิศการประกวด Thailand Jazz  Competition ปี 2011 และ ปี 2015
  • ผลงานถูกนำไปแสดงในงาน Thailand International Jazz Conference ปี 2014 และปี 2015
  • ผลงานถูกคัดเลือกไปแสดงในงาน Big Band Madness ที่ประเทศไต้หวัน ปี 2017
  • ร่วมแสดงงาน Singapore Jazz Festival ที่ประเทศสิงคโปร์ ปี 2016
  • ร่วมแสดงงาน Kathmandu Internation Jazz Festival ปี 2017
  • ได้รับเชิญให้ไปแสดงงาน Tokyo Festival of Modular ปี 2018