ครูมิ้น มิ้น พันธ์สะบุตร

นางสาว มิ้น พันธ์สะบุตร

จบการศึกษา

  • การศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เอกนาฏศิลป์สากล เกียรตินิยมอันดับ 1

ผลงานและประสบการณ์ทางด้านดนตรี

  • ประสบการณ์สอนจากสถาบันชั้นนำต่างๆ นานกว่า 7 ปี ทางด้านการเต้น Ballet , Contemporary Dance , Street Jazz , Gymnastic
  • ปี 2550 – 2552 นักกีฬายิมนาสติก จังหวัดปทุมธานี ในการแข่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
  • ปี 2561 เป็นตัวแทนนักกีฬาลีลาศในการแข่งกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45
  • ปี 2564 เป็นนักแสดงและผู้ออกแบบท่าเต้นส่งทีมแข่งขัน To be Number ONE Street Dance