ครูเดย์ บดินทร์ พิกุลแก้ว

นาย บดินทร์ พิกุลแก้ว

จบการศึกษา

  • การศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรี

ผลงานและประสบการณ์ทางด้านดนตรี

  • หัวหน้าครูดนตรีฝ่ายควบคุมการแสดงร้องประสานเสียงโรงเรียน เซนต์จอห์น (Saint John’s Choir) ปี 2010 และวิทยากรพิเศษฝ่ายการแสดงร้องประสานเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา (SSRU Choir) ปี 2011
  • ประกวดแข่งขันวงดนตรีเข้ารอบ 1 ใน 5 วงสุดท้ายของรายการ Sony Music Award 2013 จากการคัดเลือกวงดนตรีทั่วประเทศ
  • แข่งขันประกวดวงดนตรี  The Square Music Contest 2013 ที่ ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ ถึงรอบแสดงสดต่อหน้าผู้ชม 3,000 คน
  • อดีตวิทยากรพิเศษ ฝ่ายดนตรีสากลที่โรงเรียนศิริเพ็ญ ปี 2013 – 2015
  • ประสบการณ์สอนมากกว่า 5 ปีในสถาบันดนตรีชั้นนำต่างๆ ทั้งนักเรียนคนไทยและชาวต่างชาติ