ครูเฮงเฮง

นางสาว ทฤฒมน จารุนิเวศน์

จบการศึกษา

  • การศึกษาปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดนตรี เอกขับร้อง วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA

ผลงานทางด้านดนตรี

  • ประสบการณ์สอนร้องเพลงในสถาบันดนตรีชั้นนำต่างๆ มากกว่า 4 ปี
  • ครูสอนร้องเพลง SUPERBOY PROJECT ค่าย SRAT HUNTER
  • ครูสอนร้องเพลง TRINITY CONCERT (JAMY JAMES , TRINEE PROJECT)
  • Vocal Teacher ค่าย FIT IN THE SPACE RECORDS
  • Vocal Teacher ศิลปิน KRIS ALALA ค่าย WHITEFOX RECORDS