ครูแนน

นางสาว พัชราวลัย พิมพ์สมัย
จบการศึกษา
 • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์สากล
 • ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิเทศศาสตร์ กลุ่มวิชาการสื่อสารเชิงสุนทรียะและบันเทิงคดี
ผลงาน
 • ปี2556 จบการศึกษา Ballet Classique ที่สถาบัน Universelle Europeenne de Danse ประเทศฝรั่งเศส
 • Associated Teacher วิชาชีพครูสอนเต้นหลักสูตร Australia Teachers of Dancing(ATOD)
 • บัลเล่ต์หลักสูตร Ballet Royal Academy of Dance ประเทศอังกฤษ ระดับ Advanced 2
 • แจ็สแด๊นซ์หลักสูตร Australia Teachers of Dancing (ATOD) ระดับ Advanced
 • บัลเล่ต์หลักสูตร Ballet Commonwealth Society of Teachers of Dancing ประเทศออสเตรเลีย ระดับ Elementary Grade
 • นักเต้นบัลเล่ต์ในงาน The Modern Royal Ballet “Manorah” , The King’s Royal Ballet
 • Lyrical dance Solo ประเภทไม่จำกัดอายุ A.T.O.D dance international Competition 2018
 • นางแบบโฆษณาแบรนด์ M.A.C. ชุด Cosmetic Flower Collections
 • Choreographer และเป็นนักเต้นในการแสดงชุด “Romeo & Juliet” รายการ ดนตรีกวีศิลป์ ทางช่อง Thai PBS
 • นักเต้นในรายการ Jeux 5 – Contemporary performance โดย Urban Nones Company ในงาน Opera Week จัดขึ้นที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย