YG ‘s ACADEMY HOST AUDITION in THAILAND 2020
วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA (Superstar College of Arts) ร่วมกับบริษัท YG ENTERTAINMENT ประเทศเกาหลีใต้ เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปร่วมออดิชั่นเพื่อค้นหาศิลปินฝึกหัด!
รายละเอียดวันออดิชั่น
• วันที่ 19 และ 20 พฤศจิกายน 2563 (ไปเข้าร่วมได้แค่วันเดียวเท่านั้น โดยสามารถเลือกได้ตอนรับสมัคร)
• ตั้งแต่เวลา 12.00 น.เป็นต้นไป
• ณ วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA (Superstar College of Arts)

รายละเอียดการรับสมัคร
• เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2563-วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563
• วิธีการสมัคร และ Link การสมัคร จะนำลงที่หน้าเวปไซต์วิทยาลัยฯ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 น.โปรดติดตามรายละเอียดอีกครั้ง
• เมื่อครบตามจำนวนที่กำหนดจะปิดระบบการรับสมัครทันที

เงื่อนไขการสมัคร
• เป็นผู้ที่เกิดระหว่างปี ค.ศ. 2000-2009 (ไม่จำกัดเชื้อชาติ ไม่จำกัดเพศ)
• เลือกร้อง, แร็ป, หรือ เต้น ได้ 1 อย่างเท่านั้น
① สำหรับสมัครประเภทร้องหรือแร็ป : เพลงสำหรับร้องหรือแร็ป 1 เพลง (ความยาว 1 ท่อน, ร้องสด ไม่มีดนตรีประกอบ)
② สำหรับสมัครประเภทเต้น : เพลงเต้น 1 เพลง ใช้เวลา ไม่เกิน 1 นาที (เตรียมเพลงใส่โทรศัพท์มือถือมาเอง)
เพิ่มเติม
• สามารถสมัครได้ทุกคน โดยไม่จำเป็นต้องเป็นนักเรียนของสถาบัน
• กรรมการคัดเลือกมาจากทาง YG ENTERTAINMENT โดยตรง