ครูสกาย ภัสสร จิวทองเหลี่ยม

นางสาว ภัสสร จิวทองเหลี่ยม

จบการศึกษา

  • การศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว สาขาธุรกิจสายการบิน

ผลงานและประสบการณ์

  • ผ่านการอบรมด้านพัฒนาบุคลิกภาพ โดย สายการบินไทย
  • พิธีกรรายการ  Home Catalogue ทางช่อง YouTube
  • พิธีกรงานสัมมนาต่างๆ