ครูพีช พิชญา บูลย์พิพัฒน์

พิชญา บูลย์พิพัฒน์
  • จบการศึกษาปริญญาตรี ประสาน เอก Violin มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ประสบการณ์สอน Violin และ Piano มากกว่า 4 ปี