ครูมาร์ช นฤทธิ์ นิยมสุข

นฤทธิ์ นิยมสุข
  • จบการศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ได้รับรางวัลนักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช
  • อาจารย์พิเศษคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการแสดง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ได้รับรางวัลหนุ่มที่มีบุคลิกภาพดีจากเครื่องสำอาง Shisiedo
  • ประสบการณ์การเป็น พิธีกร Act Channel, MC, ละครเพลง แม่นาคพระโขนง The Musical, ลมหายใจ The Musical, ผู้เขียนบทละครและ กำกับการแสดงละครสั้นในรายการ Superstar season 2 และรายการ The Idol Project 1