ครูเอ Pause พลกฤษณ์ วิริยานุภาพ

พลกฤษณ์ วิริยานุภาพ
  • จบการศึกษาปริญญาตรี เอก Guitar Classic มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
  • ศิลปิน Guitar วง Pause
  • เป็นอาจารย์สอน Guitar มหาวิทยาลัยมหิดล (MCGP) ปี 2552-2555