ครูแชมป์ นรนภ ภิญโญกุล

นรนภ ภิญโญกุล
  • จบการศึกษาปริญญาตรีเอกดนตรีสากล (กลอง) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  • สอนวิชากลอง สถาบันดนตรี Music Practice studio นาน 10 ปี
  • นักดนตรีวง Luminasion (นำโดย ป๊อป วรวิทย์)